• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Czy w innych chorągwiach też tak jest?

+8 głosów

Czy w innych chorągwiach też tak jest?
W Chorągwi Śląskiej sześcioosobowa Komenda Chorągwi podejmuje uchwały, które zawierają decyzje sprzeczne ze Statutem ZHP. Jedną z nich, bardzo uszczuplająca finanse hufców, jest uchwała, w której (prawdopodobnie!) zawarte są zasady pobierania „haraczu” od wpływów na konta hufców (UCHWAŁA nr 76/VII/2013 Komendy Chorągwi Śląskiej z dnia 08.10.2013r. w sprawie przyjęcia zasad współfinansowania Chorągwi Śląskiej na rok 2013/2014). Na stronie chorągwi umieszczono tylko mniej istotną część – zasadniczej czyli załącznika 1 – na stronie nie ma! http://slaska.zhp.pl/czuwaj/dokumenty/choragiew/uchwaly
Nie ma rozliczenia, na co przeznaczane są przekazywane przez hufce środki. A pieniądze wpływają do komendy chorągwi z 34 hufców województwa śląskiego. Do paradoksów dochodzi, gdy któraś gmina postanawia przeznaczyć dotację dla drużyny/hufca. Obdarowana jednostka musi rozliczyć się z kwoty dotacji, ale ponieważ pieniądze wpływają na konto hufca, to chorągiew nalicza „haracz” w wysokości 10% wpływu.
Przykład:
Drużyna otrzymuje dotację celową z gminy w wysokości 3 000 zł. Drużynowy musi potwierdzić wydanie tej kwoty na zaplanowane działanie przy pomocy faktur. Ale tak naprawdę może wydać tylko 2 700 zł, bo 300 zł „zainkasuje” chorągiew. To kto i z czego ma dołożyć te brakujące fundusze? Komendant hufca, drużynowy czy jeszcze ktoś inny ze swojej prywatnej kieszeni?
Nie podoba nam się podejście władz chorągwi do nas, czyli ludzi, którzy działają społecznie. Wmawia nam się, że ZHP jest organizacją rozkazodawczą i tak nas się traktuje - rzeczowa dyskusja nie ma miejsca - jest tylko dyktatorskie podejście do spraw finansowych "kasa, kasa i jeszcze raz kasa jest najważniejsza!". Brakuje na stronie chorągwi przejrzystych informacji i rozliczeń finansowych - sprawozdania finansowe i bilanse są porozrzucane w kilku miejscach! Nie ma spójnej informacji na temat finansów, a to zawsze wzbudza emocje! 
W statucie nie ma nic na temat współfinansowania chorągwi. „Majątek ZHP powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Związku, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne lub inne podmioty.”
Może gdzieś w zasobach Kwatery Głównej ZHP istnieje decyzja/uchwała/rozkaz sankcjonujący takie działania, ale ja ich nie znalazłam! Jeśli ktoś może wyjaśnić mi tą sytuację, to bardzo proszę!

Jak to odnieść do takiego tekstu zaczerpniętego ze strony 14 Programu Rozwoju Śląskiej Chorągwi ZHP na lata 2010 – 2014http://slaska.zhp.pl/files/documents/120502205115_PRCh_w_2010-2014.pdf

„W roku 2014 Śląska Chorągiew ZHP to organizacja :

WYCHOWAWCZA – czyli skupiona na realizacji misji ZHP (czyżby? zaczynam wątpić!),

Z KOMPETENTNĄ KADRĄ – przygotowaną i rozwijającą się przez pełnione funkcje,

DOBRZE ZARZĄDZANA – według prostych i przejrzystych procedur,

BEZPIECZNA FINANSOWO – bez długów, z możliwością realizacji zadań, a w swoim działaniu kierująca się następującymi zasadami:

uczciwością, pomocniczością, stawianiem na jakość, przejrzystością i jawnością działań, konsekwencją działań, wyrazistością.

Aby skutecznie wspierać ruch harcerski, jesteśmy organizacją stale uczącą się."

Działalność ZHP powinna być transparentna, kryształowo czysta, jeśli metoda harcerska ma pozytywnie wpływać na młodych ludzi. Nasza organizacja powinna świecić przykładem uczciwości, jawności i bezinteresowności. Ale niestety, tą ostatnią cechą mogą się pochwalić tylko ci, którzy pracują bezpośrednio z młodzieżą za przysłowiowe „Bóg zapłać” poświęcając harcerstwu swój czas, umiejętności i zaangażowanie, łącząc często naukę lub pracę zawodową, życie rodzinne z działalnością w ZHP.

pytanie zadane 27 maja 2014 w Finanse przez użytkownika SHZB (145)   1 2 3
Współczynnik akceptacji: 0%
   

4 odpowiedzi

+2 głosów

Jeżeli uchwała w sprawie "Jednolitych zasad świadczenia usług wewnętrznych w ZHP" z dnia 10 XII 2004, jest nadal aktualna, to 10% to stanowczo za dużo, a dodatkowo już wiadomo dlaczego Wielkopolska ma 4%. 

http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcznik_20100802_120814_u.zal_gk_134_2004.doc 

Za przygotowanie, zatwierdzanie i rozliczanie obozu /zimowiska

- do 4% kosztów obozu zgodnie z uchwałą komendy chorągwi. W przypadku realizacji przez komendę hufca części obsługi obozu/ zimowiska komenda chorągwi określa jaka część pozyskanej opłaty pozostaje w komendzie hufca

A dodatkowo: 

Za obsługę spraw pracowniczych, w tym rozliczeń publiczno–prawnych (np. ZUS, PIT, PFRON, ubezpieczenia pracownicze, urzędy pracy) zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- 25-50,- za osobę miesięcznie w zależności od liczby zatrudnionych pracowników zgodnie z uchwałą Komendy Chorągwi

 

Za stałą obsługę finansową (prowadzenie pełnej księgowości hufców i ośrodków, przyjmowania sprawozdań hufców, rozliczanie dotacji, księgowanie raportów kasowo-bankowych, odprowadzanie podatków, w tym VAT, rozliczanie roczne umów o pracę, umów zlecenia i innych) 

- 30-200,- miesięcznie od jednostki organizacyjnej zgodnie z uchwałą Komendy Chorągwi

odpowiedź 17 grudnia 2014 przez użytkownika słonek (5,383)   39 81 107
Ta uchwała formalnie dalej obowiązuje... ale jej postanowienia dotyczą wyłącznie roku 2005. ;)

Czyli nie ma żadnego dokumentu, który normuje takie usługi dziś i mamy "róbta co chceta"? Dodam, że wg Statutu ZHP:

§ 34

3. Chorągiew tworzy warunki do działania hufców i podległych
jednostek organizacyjnych przez:
1) budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców,
2) wzmacnianie działalności programowej i metodycznej,
3) kształcenie kadry instruktorskiej,
4) pracę z instruktorami, zwłaszcza z instruktorami komend
hufców,
5) koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend
hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi,
6) współpracę z władzami regionalnymi, organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami,
7) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na
wsparcie działań hufców i jednostek organizacyjnych
chorągwi.
A mamy raczej odwrotną sytuację, przynajmniej w kujawsko-pomorskiej. Tutaj to hufce i jednostki organizacyjne chorągwi wspierają finansowo chorągiew, a dokładniej wynagrodzenia pracowników chorągwi. 
Masz w 100% rację. W minionej niedawno kadencji komend chorągwi wyciągnąłem na odprawie komendantów hufców ten właśnie fragment Statutu i zapytałem komendę, dlaczego działają wbrew naszym regulacjom. I usłyszałem, że Statut komendantki nie interesuje, ona ma rachunki do zapłacenia, więc dawać kasę. Ani inni komendanci hufców, ani komisja rewizyjna nie dostrzegli w tym nic niewłaściwego.

Niestety, dopóki nie zmienimy gruntownie struktury Związku, tak by zarządzanie majątkiem nie było połączone z hierarchią podległości służbowej, nic tu się na stałe nie zmieni. Zawsze łatwiej będzie wydać uchwałę nakazującą pokrywanie kosztów zatrudnienia w komendzie chorągwi niż wziąć się do roboty i wypracować na to pieniądze – a po to przecież komendy choragwi mają spore majątki trwałe.
+2 głosów
Możliwości „ruszenia” takich sytuacji są co najmniej dwie.

1. Zaskarżyć uchwałę komendy chorągwi jako sprzeczną ze Statutem. Statut nigdzie nie daje chorągwi prawa nakłądania obciążeń finansowych na hufce. Trzeba wystąpić na piśmie do komendy chorągwi o udostępnienie tekstu uchwały, zaznaczając, że potrzebujecie go do wniosku do GK o uznanie uchwały za nieważną. Jeśli w ciągu 2 tygodni nie odpowiedzą (mają taki obowiązek w myśl Instrukcji kancelaryjnej!), wysłać ponaglenie, za następne 2 tygodnie poprosić, znowu na piśmie, o interwencję komisję rewizyjną. Jak już dostaniecie treść uchwały, złożyć wniosek do GK o uznanie za nieważną na podstawie §47 Statutu ZHP.

2. Wybierać rozsądne komendy chorągwi, które pamiętają jeszcze, o co chodzi w harcerstwie. Tak, wiem, że to niewdzięczna robota, ale dopóki nikomu się nie będzie chciało i będziemy zostawiali te sprawy wąskiej grupce „odwiecznych” instruktorów chorągwi, będą oni bez cienia wstydu wykorzystywać hierarchię służbową Związku do osiągania celów, które powinni osiągać swoją pracą.

Żeby nie było, że to idealistyczne mrzonki: w naszej chorągwi na niedawnym zjeździe dokonaliśmy gruntownej zmiany władz, w bardzo dużej mierze z powodów będących tematem pytania. Było masę załamywania rąk, że „nieodpowedzialna dzieciarnia” (czterdziestoletnia...) zrujnuje chorągiew... ale się dało.
odpowiedź 17 grudnia 2014 przez użytkownika vanadey (15,439)   16 76 292
0 głosów
Nie podam Ci teraz konkretnych podstaw w regulaminach związkowych, ale chorągwie, oprócz części składki członkowskiej, pobierają od hufców różnego rodzaju opłaty na swoją działalność. Przykładowo Chorągiew Gdańska pobiera opłaty za rozliczanie HAL/HAZ czy jednego procenta.

Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo chorągiew płaci za księgową, komputer, biuro, archiwizację itp, które są potrzebne, aby wszystko było zgodne z prawem. Większość tych kosztów związana jest księgowością, więc opłaty są pobierane przy okazji akcji zarobkowych i innych transakcji (więc płacą za to głównie ci, którzy z tych usług korzystają). Nie kojarzę żadnego zapisu, który by tego zabraniał, a lista zadań chorągwi i komendy chorągwi w statucie zapewne uwzględnia takie sprawy. Ten, który jest zawarty w pytaniu mówi tylko, skąd pieniądze biorą się w ZHP, a nie kto w ZHP nimi zarządza.

Oczywiście wszystko powinno być przejrzyste. Przepisy muszą być dostępne publicznie, podobnie sprawozdania finansowe (w zakresie regulowanym przez polskie i związkowe prawo, ale nie znam szczegółów). Jednak z tego, co się orientuję, umieszczenie czegoś na stronie internetowej to raczej dobra wola niż obowiązek chorągwi. Może zgłosić się do biura chorągwi (choćby mailem) po treść załącznika. Może też je posiadać komenda hufca (zwłaszcza skarbnik).

Oczywiście 10% od każdej wpłaty to bardzo dużo. W takiej sytuacji poprosiłbym o szczegółowy wykaz kosztów, na które chorągiew zbiera tak duże opłaty - najpierw komendę, potem komisję rewizyjną. Jeśli nadal sytuacja byłaby niejasna zastanowiłbym się nad zwołaniem zjazdu.

Co do rozliczenia pieniędzy od gminy - jeśli ktoś wymaga faktur to przed przekazaniem raczej podpisze odpowiednią umowę z hufcem lub chorągwią. Nie wyobrażam sobie, żeby nikt nie uwzględnił jak rozliczyć koszty obsługi przed podpisaniem takiej umowy.
odpowiedź 27 maja 2014 przez użytkownika qj0n (16,693)  
edycja 27 maja 2014 przez użytkownika qj0n
Koszty obsługi wniosku normalnie rozlicza się na podstawie not księgowych wystawionych przez chorągiew/hufiec. Robimy tak od trzech lat na poziomach od miasta do ministerstwa i nikt jeszcze nie miał z tym problemu.

qj0n - problem jest taki, że sprawozdanie jest zbiorcze dla CAŁĘJ chorągwi, więc jeśli w jednym sprawozdaniu masz gromadę zuchową z Karmazynowa kupującą kredki i lizaki oraz komendę chorągwi kupującą pół świata to nie jesteś w stanie tego rozgryźć. Taki sam problem pojawił się u nas i zjazd chorągwi 2012 zobowiązał KCh do publikowania na swoich stronach rocznego sprawozdania z tzw. "haraczu" - tylko i wyłącznie. Na razie zobowiązanie idzie swoją drogą, a rzeczywistość swoją :)

Wielkopolska - 4% od każdego wydatku (każdej faktury, rachunku) z pominięciem rozliczeń między hufcami.
0 głosów
Z pobieżnych informacji, które udało mi się uzyskać, wynika, że współfinansowanie w Ch. Śląskiej polega w uproszczeniu na podziale pomiędzy hufce części kosztów prowadzenia chorągwi planowanych na dany rok, na podstawie m.in. liczebności i obrotów w roku poprzednim. U mnie w hufcu nikt nie słyszał o 10% haraczu od wpływów na konto hufca. Nie wiem skąd taka informacja ale może to sposób hufca na zabezpieczenie sobie kwoty wymaganej przez chorągiew?
odpowiedź 31 maja 2014 przez użytkownika royas (22,149)  

Podobne pytania

+17 głosów
1 odpowiedź 635 wizyt
pytanie zadane 9 grudnia 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika słonek (5,383)   39 81 107
+9 głosów
2 odpowiedzi 382 wizyt
+6 głosów
1 odpowiedź 386 wizyt
+1 głos
1 odpowiedź 92 wizyt
+1 głos
1 odpowiedź 172 wizyt
pytanie zadane 28 lutego 2019 w Drużyna przez użytkownika n.kowzhp (120)   2 6
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...