• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Jakimi prawami rządzi się skreślenie z listy członków ZHP?

+1 głos
Jakimi prawami rządzi się skreślenie z listy członków ZHP ??
pytanie zadane 5 marca 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Gagamon (134)   2 2 4
Współczynnik akceptacji: 0%

zmienione kategorie 5 marca 2014 przez użytkownika royas
   
Stosuj proszę bardziej standardową interpunkcję. W tytule już poprawiłem :)
Przed wprowadzeniem § 24 4. Statutu w (chyba)  2012 roku skreślenie było podstawową formą "pozbycia się" ze stanu osób niepłacących składek.
Teraz już się takiej osoby nie skreśla, bo przestaje być członkiem ZHP z automatu. W jakich przypadkach można, więc zastosować skreślenie? Niewypełnianie obowiązków członkowskich, czyli co? Zapłacił ale nie chodzi na zbiórki - ok.
Ale czy np. postępowanie niezgodnie z przepisami ZHP, może być powodem skreślenia? Bo pozbawienie członkostwa z takiego powodu chyba jest karą, a skreślenie nie jest karą.
§ 26
Skreślenie z listy członków może nastąpić w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich.

§ 20
1.    Członkowie ZHP mają obowiązek:
1)    dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się zasadami określonymi w Prawie i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,
2)    stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP,
3)    brać czynny udział w życiu ZHP,
4)    opłacać w określonym terminie podstawową składkę członkowską.
2.    Instruktorzy mają ponadto obowiązek kierowania się zasadami określonymi w Zobowiązaniu Instruktorskim oraz szczególnej troski o powierzone im dzieci i młodzież, zwłaszcza o ich harcerskie wychowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, zdrowie i bezpieczeństwo.

Czyli można w przypadku naruszeń "ideowych"/dobrego imienia albo niewłaściwego wychowania, po umożliwieniu złożenia wyjaśnień. Przy czym gość może odwołać się do wyższej instancji, która może Twoją decyzję anulować i zasugerować skierowanie do sądu harcerskiego celem wykluczenia z organizacji. No i skreślony były członek nie traci Krzyża, stopni itd. - wykluczony tak.

1 odpowiedź

+4 głosów

Źródło - obowiązujący Statut ZHP:

§ 24

Członkostwo ZHP ustaje na skutek:

 1. wystąpienia z ZHP,
 2. skreślenia z listy członków ZHP,
 3. wykluczenia z ZHP,
 4. nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie.

 

§ 25

(…)

 

§ 26

 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich.
 2. Decyzję o skreśleniu z listy członków ZHP podejmują, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze i umożliwieniu złożenia wyjaśnień, zgodnie z podstawowym przydziałem służbowym, osoby kierujące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP lub właściwy komendant hufca, komendant chorągwi bądź Naczelnik ZHP.
 3. Od decyzji o skreśleniu z listy członków ZHP przysługuje prawo odwołania na zasadach określonych w § 28.

 

§ 27

1. Wobec członków ZHP, naruszających postanowienia Statutu ZHP, mogą być stosowane następujące kary:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • wykluczenie z ZHP,
 • ponadto w stosunku do instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie pozbawienie, na okres do 4 lat, całości lub części praw członkowskich, w tym zakaz pełnienia określonych funkcji.

2. Uprawnionymi do stosowania kar są:

 • w stosunku do członków ZHP niebędących instruktorami i niepełniących funkcji instruktorskich – osoba kierująca podstawową jednostką organizacyjną ZHP,
 • w stosunku do instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie – właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP w zakresie upomnienia i nagany oraz pozbawienia praw członkowskich, a właściwy sąd harcerski w zakresie wszystkich kar.

3. Obwinionemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.

4. Właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP może zawiesić członka ZHP pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu określonych funkcji oraz w prawach członka ZHP do czasu zakończenia postępowania, jeśli ze względu na rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro Związku - pod warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do sądu harcerskiego.

5. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania a kara pozbawienia praw członkowskich – po upływie roku od jej zakończenia.

6. Wykluczenie z ZHP powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę stopni i odznak organizacyjnych.

7. Wykluczonemu z ZHP przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP po okresie minimum dwóch lat od zastosowania kary.

 

§ 28

1. Skreślonemu z listy członków ZHP oraz ukaranemu przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia:

 • od decyzji osoby kierującej podstawową jednostką organizacyjną ZHP podjętych wobec członka ZHP – do właściwego komendanta hufca lub komendanta chorągwi,
 • od decyzji komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP – odpowiednio do komendanta chorągwi, Naczelnika ZHP lub Głównej Kwatery ZHP,
 • od orzeczenia sądu harcerskiego – do sądu harcerskiego właściwego do rozpatrzenia odwołania.

2. Od decyzji podjętych w trybie odwoławczym odwołanie nie przysługuje.

odpowiedź 5 marca 2014 przez użytkownika staszeknowak (1,904)   6 24 49

Podobne pytania

+3 głosów
3 odpowiedzi 2,289 wizyt
pytanie zadane 14 sierpnia 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika sengi (124)   1 1 5
0 głosów
1 odpowiedź 628 wizyt
pytanie zadane 11 września 2016 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Timon (105)   2 2 4
+3 głosów
2 odpowiedzi 5,507 wizyt
+8 głosów
1 odpowiedź 508 wizyt
pytanie zadane 6 stycznia 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
+3 głosów
2 odpowiedzi 1,805 wizyt
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...