• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Czy w skład komendy hufca może wejść nie-instruktor?

+11 głosów

Czy Zjazd Hufca może wybrać w skład komendy hufca (na inne stanowisko niż skarbnika) kogoś, kto nie jest instruktorem?

Statut ZHP przewiduje (paragraf 37 punkt 2), że bierne prawo wyborcze mają instruktorzy. Czyli niby nie.

Natomiast paragraf 21 punkt 2 mówi, że w "uzasadnionych przypadkach może dopuścić do pełnienia funkcji instruktorskiej członka ZHP niebędącego instruktorem". Czy w oparciu o ten paragraf komendant hufca może zaproponować zjazdowi wybór w skład komendy wędrownika, niebędącego instruktorem?

pytanie zadane 11 października 2013 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Dominik Jan Domin (9,866)   38 88 189
Współczynnik akceptacji: 80%
   

3 odpowiedzi

+4 głosów
 
Najlepsza
Myślę, że finalną odpowiedź mógłby dać Naczelny Sąd Harcerski, dokonując wykładni statutu ZHP w tym zakresie.

Natomiast, jeśli miałbym się pokusić o swoją analizę, to komendant hufca ma moc sprawczą z tym dopuszczaniem do pełnienia funkcji instruktorskich jedynie w zakresie swych samodzielnych decyzji dotyczących mianowania osób na różne funkcje (o ile inne przepisy - lex specialis - go nie ograniczają). Bierne prawo wyborcze nie podlega regulacji komendanta hufca, więc moim zdaniem par 21. nie ma tu zastosowania.

Ale sam problem ciekawy i warto by złożyć wniosek do NSH o wykładnię.
odpowiedź 13 października 2013 przez użytkownika cebul (10,573)   20 82 176
wybrane 30 lipca 2014 przez użytkownika Dominik Jan Domin
+7 głosów

Wydaje mi się, że nie może. Zacytowyany przez Ciebie fragment par 21 2. łagodzi wymóg z pierwszego zdania tego punktu "Funkcję instruktorską może pełnić instruktor". Pominąłeś również ważny fragment "...komendant hufca może dopuścić...". Wskazuje to na to, że chodzi o grupę funkcji instruktorskich określonych w par 21 1 1) "powierzanych w trybie mianowania", a nie 2) "z wyboru". 

odpowiedź 11 października 2013 przez użytkownika royas (22,184)  
edycja 11 października 2013 przez użytkownika royas
Niekoniecznie. "Komendant hufca może dopuścić" oznacza, że za zgodą komendanta takie osoby mogą pełnić tę funkcję. Czyli mogą zostać mianowane albo zyskać bierne prawo wyborcze.
Nie można mieszać ogólnego prawa do pełnienia funkcji instruktorskiej i biernego prawa wyborczego. To są zupełnie różne pojęcia. Komendant ma prawo do dopuszczenia do pełnienia funkcji instruktorskiej, ale nie ma prawa przyznania biernego prawa wyborczego. Komendant z tego prawa korzysta właśnie przez mianowanie na funkcję.
Nie są całkowicie różne, bo brak biernego prawa wyborczego uniemożliwia pełnienie niektórych funkcji, czyli implikuje brak prawa do pełnienia danej funkcji.
Odwracając logicznie zdanie, prawo do pełnienia danej funkcji implikuje prawo do objęcia tej funkcji. Jeśli do tego daną funkcję można zdobyć jedynie w wyborach to jest to zapis, na który można się moim zdaniem powoływać podczas wyborów. No bo skoro statut zapewnia komuś prawo do pełnienia funkcji to jednocześnie zapewnia prawo do egzekwowania tego prawa.

Oczywiście to tylko jedna z interpretacji paragrafu 21, ale moim zdaniem dopiero konfrontując ją z zapisami z par. 37 można wykazać, że zapisy par. 21 nie dają prawa wyborczego, bo są uchylone przez bardziej szczególny par. 27 (co opisałem w mojej odpowiedzi)
Czyli co do efektu się zgadzamy?
W paragrafie 21 widzę właśnie (tak jak piszesz w swojej odpowiedzi) warunek objęcia funkcji instruktorskiej. Jeden z warunków. A nie stwierdzenie, że instruktor (lub osoba dopuszczona) ma prawo objęcia takiej funkcji, które miałoby rzutować na inne warunki (implikować zmiany w biernym prawie wyborczym).
Natomiast uchylenie przepisu ogólnego przez szczególny mamy w przypadku skarbnika, którym może zostać nie-instruktor bez specjalnego dopuszczenia przez komendanta, niejako wbrew przepisowi z par. 21.
Tak, zgadzamy się ;) Zgadzam się, że taka interpretacja nasuwa się sama, ale chodziło mi o to, że drugie zdanie par 21, ust 2 można rozumieć także inaczej (trochę na siłę, ale jednak), a że to ważny przepis to warto zwrócić na to uwagę.
A właśnie że może. Statu przewiduje powołanie na funkcje skarbnika nie tylko nie-instruktora, ale nawet osobę nie będącą członkiem ZHP.
W którym konkretnie miejscu?
Nie-instruktora może (o ile jest pełnoletni). Ale z osobą nie będącą członkiem ZHP to już trochę przesadzone ;)
Statut, par 37, ust. 2, pkt 1.
+2 głosów

W statucie mamy dwa (tzn. o dwóch tu piszemy) osobne obostrzenia:

  1. Bierne prawo wyborcze do komendy hufca mają instruktorzy. (paragraf 37)
  2. Funkcje instruktorskie pełnią instruktorzy. (par. 21)

Drugie ma zastosowanie szersze (do wszystkich funkcji instruktorskich) i ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których zastosowanie ma pierwsze. I jedynie to drugie może komendant w uzasadnionych przypadkach złagodzić. Można by to różnie uzasadniać: tak moim zdaniem wynika z kontekstu - drugie zdanie dotyczy pierwszego zdania w ustępie, a nie zupełnie innego rozdziału. A nawet jeśli nie to np. zasada prawo szczególne uchyla ogólne może mieć tu zastosowanie, bo oba zapisy są chronologicznie i hierarchicznie równe.

Dlatego, gdy mówimy o członkach komendy hufca to drugie obostrzenie można obejść, ale pierwsze nadal zabrania startowania w wyborach osobom nie będącym instruktorami.

odpowiedź 13 października 2013 przez użytkownika qj0n (17,452)  
edycja 30 lipca 2014 przez użytkownika qj0n

Podobne pytania

+2 głosów
1 odpowiedź 317 wizyt
+3 głosów
2 odpowiedzi 1,576 wizyt
pytanie zadane 16 października 2015 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Vistare (120)   2 2 4
+2 głosów
1 odpowiedź 561 wizyt
+2 głosów
2 odpowiedzi 1,781 wizyt
+5 głosów
1 odpowiedź 399 wizyt
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...