• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Co to jest propozycja programowa?

+4 głosów
Czy to jest na przykład przyjmijmy że

propozycja wykonywania programu "braterstwo" przez cały rok harcerski 2012/2013, coś w ten deseń?
pytanie zadane 25 marca 2013 w Metodyka i metoda przez użytkownika Bono (140)   1 1 3
Współczynnik akceptacji: 0%
   

3 odpowiedzi

+4 głosów

Przyjmijmy, że mamy 1 Drużynę Harcerską "Leonidas" im. 300-tu Spartan. Otóż, dla naszej drużyny, propozycją programową jest KAŻDA inijatywa i wydarzenie programowe pochodzące SPOZA naszej drużyny. Ma ona charakter programowy, to znaczy, że jest jakąś sugestią w zakresie formy i treści na realizację celów wychowawczych w naszej drużynie.

Przez każdą inicjatywę rozumiemy tu nie tylko okresowe akcje tematyczne jak np. program "Jeden Świat - Jedno Przyrzeczenie", ale również wszystkie imprezy: biwaki, rajdy, wycieczki, akcje okazjonalne, konkursy, akcje internetowe, a także wszystkie systemy rywalizacji i współzawodnictwa drużyn.

Przez akcje spoza naszej drużyny rozumiemy to, iż akcja musi być zaplanowana i przeprowadzona przez inną drużynę/gromadę/krąg bądź strukturę wyższą: szczep, hufiec, chorągiew, zespół hufcowy, zespół chorągwiany, wreszczie GK.

Łącząc obie te cechy - propozycją programową jest: każdy biwak hufca czy szczepu z okazji Dnia Myśli Barterskiej, każdy rajd namiestnictwa, każdy konkurs fotograficzny zorganizowany przez chorągiew, każdy Rajd Arsenał, każdy Rajd Grunwaldzki, każda Wędrownicza Watra itd. itd.

Zauważcie, że propozycja programowa to rzecz względna. Jeśli nasza drużyna "Leonidas" w ramach swego planu pracy zaplanuje i zorganizuje własnymi siłami (niezależnie czy sama z pomocą innych) biwak z okazji Dnia Myśli Barterskiej dla całego hufca, to wówczas dla naszej drużyny NIE jest to propozycja programowa. Jest nią jednak nadal dla wszystkich drużyn, biorących udział w naszej imprezie.

Patrząc na to z nieco innej perspektywy: program każdej drużyny dzieli się na dwa filary: Pierwszy filar to wszystkie własne akcje jakie drużyna zaplanuje i zrealizuje własnymi siłami. Drugi filar, to wszystkie akcje, które nie podpadają pod filar pierwszy i zazwyczaj to są wszystko propozycje programowe.

odpowiedź 25 marca 2013 przez użytkownika Damian Lewandowicz (190)   1 2 8
+2 głosów
Propozycja programowa to zbiór pomysłów, poruszających daną tematykę, na realizację programu w drużynie. Propozycje zbiórek, akcji, sprawności etc. Z reguły przygotowana jest przez GK ZHP. Propozycje programowe poruszają różne tematy. Są związane z ogłoszonym rokiem czegoś lub kogoś, problemami wynikającymi z analiz, etc.

Propozycje mogą być przygotowywane na różny okres.
odpowiedź 25 marca 2013 przez użytkownika Wojtek Sidorowicz (1,786)   4 19 40
Pominąłeś moim zdaniem w swojej odpowiedzi wszystkie imprezy, co stanowi lwią część propozycji programowych, w których drużyna bierze udział. Propozycje tematyczne GK to tylko szczególny przypadek propozycji programowych błędnie utożsamiany z całym tym pojęciem.
0 głosów

Polecam w tym zakresie oficjalne dokumenty ZHP (a dokładniej ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP):

 1. Na program składają się zaplanowane działania realizowane poprzez stosowanie:
 • form pracy m.in. takich jak zbiórki, biwaki, rajdy,  
 • obozów i kolonii zuchowych podsumowujące roczną pracę gromad/drużyny,
 • instrumentów metodycznych takich jak: stopnie i sprawności, znaki służb, projekty.
 • przedsięwzięć programowych - organizowanych przez środowiska lub harcerskie komendy form typu rajdy, festiwale, zloty, umożliwiających gromadom/drużynom możliwość poznania innych gromad/drużyn, wymianę doświadczeń, promocję gromady/drużyny w środowisku. 
 • propozycji programowych – zestawów działań proponowanych drużynom w celu wzbogacenia
  ich programów wychowawczych. Działania te dotyczą różnych dziedzin aktywności rozwijających
  i zaspakajających potrzeby członków drużyn. Mogą też dotyczyć potrzeb społecznych środowiska. Realizacja propozycji programowych uzależniona jest od decyzji drużynowego – w zależności od tego czy dana propozycja programowa wspomaga realizację celów wychowawczych założonych w programie gromady/drużyny. Propozycja programowa zawiera wskazówki do realizacji konkretnych celów wychowawczych będące inspiracją programową dla drużynowych. Umożliwia im wykazanie się własną inwencją i inicjatywą. Może składać się z zestawu konspektów zbiórek i innych konkretnych materiałów repertuarowych do wykorzystania przez drużynowego. Mogą to być propozycje do wykorzystania
  w codziennej działalności (Woda jest Życiem, Ścieżkami zdrowia itp.) jak i okazjonalnie (Święto Flagi,
  10 kroków do stulecia, itp.).
 • Idei programowej – przewodniej myśli programowej dla całego Związku Harcerstwa Polskiego  
  na dany rok (lub kilka lat), która powinna być uwzględniona w programie przez wszystkich drużynowych ze względu na ważne cele dla całej Organizacji.
odpowiedź 27 marca 2013 przez użytkownika Lucyna Czechowska (385)   4 4 15
Zastanawiam się czym istotowo różnią się według tego dokumentu "przedsięwzięcia programowe" od "propozycji programowych"? :) Teoretycznie celami, ale dobrze wiemy, że to tak nie działa. Wygląda mi to na sztuczny podział, którego na pewno nie zrozumie drużynowy :)
Nie doceniasz drużynowych.
Tia :) To wyjaśnij to chociaż mi, bo jestem najwyraźniej mniej ogarnięty, skoro to rozgraniczenie nie przedstawia dla mnie żadnego sensu.
W moim odczuciu przedsięwzięcia programowe mogą być jednorazowe, nie powiązane z większym tematem czy długofalowym celem wychowawczym i mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w stosunku do drużyny. Propozycja programowa musi mieć motyw przewodni i stanowi merytoryczną pomoc dla drużynowego w danej dziedzinie.
No cóż, cieszę się, że zaznaczyłaś, iż są to Twoje odczucia. Niestety, nie przekonują mnie - po prostu zaakcentowałaś w każdym z pojęć inną stronę nie wskazując jednak żadnych zmian istotowych - to podobna różnica jest w leczonym i nieleczonym katarze: jeden trwa tydzień a drugi siedem dni. Co więcej, nie widzę dla nich zastosować w praktyce działania oraz nie mają moim zdaniem potwierdzenia w rzeczywistości.
Nie zamierzałam Cię przekonywać, uprzejmie odpowiedziałam tylko na Twoją prośbę. Szczerze mówiąc nie rozumiem Twojego dylematu, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza Ci on w prowadzeniu drużyny. Według mnie nie ma większego znaczenia jak nazwiemy to, co robimy o ile jest celowe i wychowawcze.
Jeśli nie będziemy próbować siebie przekonać, to jak zbudujemy dialog w oparciu o który będziemy tworzyć lepsze rozwiązania metodyczne i systemowe? :) Nie ma nic złego w próbie przekonywania.

I ja nie mam żadnego dylematu Lucyno. Po prostu staram się sprawiać swoim funkcjonowaniem by system harcerskiego wychowania był sensowny i zrozumiały dla wszystkich instruktorów. Te zapisy, które przywołałaś z dokumentu są moim zdaniem źle sformułowane, nie ze względu na swoją nazwę, a właśnie na brak celowości i metodycznej słuszności.
Patrząc na wyższym poziomie abstrakcji, faktycznie, i przedsięwzięcia i propozycje z cytatu Lucyny pasują do opisu z odpowiedzi Damiana, Ale patrząc na bardziej szczegółowe cechy mamy przestrzeń, której biegunami są propozycje w formie gołego pakietu i akcje typu zloty, rajdy bez zadań przedzlotowych. Dodanie do pakietu np. poradnictwa, centralnej koordynacji, przesuwa propozycję w stronę przedsięwzięcia, natomiast np. rozbudowane zadania przedzlotowe zbliżają przedsięwzięcie w stronę propozycji. Różnice są w rodzaju i ilości pracy włożonej przez jednostkę organizującą i jednostkę uczestniczącą na poszczególnych etapach. Podział nie jest ostry ale większość propozycji wg Damiana oscyluje wokół jednego z biegunów wg Lucyny i pewnie stąd rozróżnienie ich w "Zasadach wspierania..."
Zgadza się rzecz jasna, że jest spora różnica między biwakiem szczepu a centralną propozycją programową. Dla mnie istotą sprawy jest to, że celem każdej z tych akcji jest potencjalne wsparcie drużyn poprzez zasugerowanie skupienia się na realizacji konkretnych celów wychowawczych lub zasugerowanie samej formy ich realizacji. Ważne jest dla mnie, by drużynowi tak na to patrzeli, niezależnie czy to jest biwak czy to jest akcja centralna. Musi wiedzieć bowiem, że jest to "propozycja", więc jest czymś dodatkowym, które absolutnie NIE jest nigdy koniecznością programową samą w sobie a dopiero musi zostać wplecione w spójny program drużyny jako część całości, która zawsze musi wynikać z potrzeb środowiska. Z tej perspektywy właśnie, drużynowy tak samo musi brać pod uwagę to, jakie cele realizuje udając się na imprezę hufca, a jakie cele realizuję podejmując się centralnej akcji.
I ja się z Twoimi postulatami odnośnie celowości zgadzam w 100%, ale nie sądzę, że osiągniemy je poprzez rozciągnięcie pojęcia propozycji programowej. Sądzę, że kluczem jest nacisk na proces powstawania planów pracy drużyn.
Osiągnąć być może nie osiągniemy, ale zbliżymy się w stronę prostoty, która jest potrzebna. Im bardziej przejrzysty i zrozumiały będzie system tworzenia programu, tym łatwiej będzie drużynowym jego zrozumienie zaadoptować do tworzenia lepszych planów pracy.

Jestem świadom, że nie mówię tu o perspektywie półrocznej, lecz wieloletniej, wiele bowiem patologii metodycznych wynika dziś moim zdaniem z tego, że ktoś kiedyś nie pomyślał o tym, by brzmienie dokumentów o wartości metodycznej miały ręce i nogi. Pokazuje to chociażby fatalnie skonstruowany dokument Podstaw Wychowawczych - proszę mi wierzyć, wielokrotnie sprawdzałem poziom zrozumienia tego dokumentu wśród naprawdę rzetelnej i świadomej kadry na poziomie phm/hm. Prawda jest taka, że nawet najlepsi metodycy nie ukręcą bicza z... I jeśli dokument wprowadza formuły, które mogą utrudnić zrozumienie a przez to i rzetelną pracę drużyn - należy o tym głośno mówić by to zmieniać :)
Czemu nie, ale ja bym się z tym zwróciła bezpośrednio do Rady Naczelnej.
Kto wie, kto wie :)
Lucyna - dla mnie podsumowaniem tego tematu jest Twoje zdanie:  "Sądzę, że kluczem jest nacisk na proces powstawania planów pracy drużyn."

Podobne pytania

+5 głosów
1 odpowiedź 185 wizyt
pytanie zadane 29 stycznia 2013 w Metodyka i metoda przez użytkownika Marek Pęczak (2,480)   12 35 57
+1 głos
2 odpowiedzi 213 wizyt
pytanie zadane 16 marca 2016 w Drużyna przez użytkownika maciej (151)   5 7 10
+3 głosów
2 odpowiedzi 1,476 wizyt
pytanie zadane 8 kwietnia 2014 w Drużyna przez użytkownika k. (161)   3 7 12
+11 głosów
7 odpowiedzi 1,821 wizyt
pytanie zadane 23 grudnia 2012 przez użytkownika Gacek (9,215)   53 113 185
+1 głos
3 odpowiedzi 2,071 wizyt
pytanie zadane 24 lutego 2017 w Pomysł na... przez użytkownika Pestka (1,149)   22 56 69
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...