• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Czy członkiem zespołu instruktorskiego może być tylko instruktor?

0 głosów
Plus czy każdy zespół działający przy komendzie hufca jest zespołem instruktorskim? Istnieją może inne? Czy jest dokument, który reguluje ich pracę?
pytanie zadane 31 stycznia 2018 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika justyna097 (143)   2 7 10
Współczynnik akceptacji: 0%
   

1 odpowiedź

0 głosów

Pojęcie zespołu instruktorskiego celowo nie jest zbyt ściśle zdefiniowane. Podstawą są p. 41-44 Instrukcji tworzenia i działania hufca:

41. Komenda hufca odpowiada za to, by jej statutowe zadania były realizowane w stosunku do kadry i środowisk hufca. W tym celu komenda hufca realizuje swe zadania bezpośrednio lub za pośrednictwem mianowanych w tym celu instruktorów lub zespołów instruktorskich.

42. [...]

43. Komenda hufca określa zadania i zakres kompetencji instruktorów i zespołów wskazanych w p. 41, o ile nie są one określone w odrębnych przepisach, zaś komendant hufca mianuje i odwołuje tych instruktorów oraz członków tych zespołów. Decyzje te są ogłaszane w rozkazie komendanta hufca.

44. Zaleca się, by hufcowe zespoły instruktorskie były kierowane przez instruktorów w stopniu
co najmniej podharcmistrza, przygotowanych do pełnienia tych funkcji.

bądź analogiczny zapis w instrukcji dotyczącej chorągwi.

Stąd wynika, że zespołami instruktorskimi są te zespoły przy komendzie, które są związane z realizacją jej zadań statutowych. Na przykład, zespołem instruktorskim nie będzie kapituła stopni wędrowniczych, bo to nie jest statutowe zadanie komendy, a jedynie „techniczne” umocowanie kapituły przy tym szczeblu struktury. Formalnego zakazu uczestniczenia nie-instruktorów w działaniach takich zespołów nie ma, ale musiałoby to mieć dobre uzasadnienie – a statutowe zadania komendy są niemal wyłącznie wychowawcze, takich rzeczy jak gospodarka czy promocja w nich nie ma.

A więcej szczegółów nie ma, bo warunki w różnych hufcach są bardzo różne i komenda powinna mieć możliwość samodzielnego dostosowania struktury swych agend do potrzeb i możliwości kadrowych.

BTW, jeśli pytanie ma związek z wymaganiami na stopnie instruktorskie, to tam ostatnie słowo co do uznania danej działalności za wypełnianie wymagania bądź nie należy do KSI. Jeśli KSI czegoś nie zaakceptuje, to nie będzie się to liczyć i koniec. KSI ma celowo duży zakres uznaniowości, żeby nie dało się w próbach naginać zapisów i „jechać po bandzie”.

odpowiedź 1 lutego 2018 przez użytkownika vanadey (15,715)   17 80 296

Podobne pytania

+3 głosów
1 odpowiedź 591 wizyt
+1 głos
1 odpowiedź 258 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 337 wizyt
pytanie zadane 9 września 2019 w Drużyna przez użytkownika Ariadna (105)   1 3
+1 głos
2 odpowiedzi 539 wizyt
+1 głos
1 odpowiedź 353 wizyt
pytanie zadane 2 września 2016 w Drużyna przez użytkownika marcepan271 (118)   1 4
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...