• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Czy w ZHP dopuszczalna jest "instytucja": p.o.? np. p.o. drużynowy?

+9 głosów
1. Czy w ogóle jest dopuszczalna?

A jeśli tak to:

2. Czy taka osoba musi spełniać wszystkie wymogi stawiane danej funkcji?

3. Czy ma pełnię praw i obowiązków wynikających z danej funkcji?

4. Czym to się tak naprawdę różni od pełnienia danej funcji?
związane z odpowiedzią na: Co oznacza skrót "p. o."?
pytanie zadane 24 stycznia 2013 przez użytkownika royas (22,194)  
Współczynnik akceptacji: 38%
   

7 odpowiedzi

+2 głosów
Ja w żadnym dokumencie związkowym nie znalazłem podstaw prawnych do tworzenia takich tworów w przypadku drużynowych. Ani w Statucie ZHP ani w instrukcji dot. gromad/drużyn.

 

Paragraf 21 Statutu ZHP jasno określa kto może pełnić funkcje instruktorskie - nie ma tam dyspozycji o "p.o." (a są takie dla władz hufca, chorągwi dot. organów tymczasowych).
odpowiedź 24 stycznia 2013 przez użytkownika cebul (10,573)   20 82 176
+2 głosów
1. Czy w ogóle jest dopuszczalna? - NIE, bo nie dopuszcza tego Statut ZHP

A jeśli już tak napisano w rozkazie to:

2. Czy taka osoba musi spełniać wszystkie wymogi stawiane danej funkcji? - TAK

3. Czy ma pełnię praw i obowiązków wynikających z danej funkcji? - TAK

4. Czym to się tak naprawdę różni od pełnienia danej funcji? - NICZYM

 

Przypominam że jeśli hufcowy mianował drużynowym kogoś kto nie spełnia wymogów funkcji (np. nie ma 16 lat) to zgodnie ze Statutem ZHP taka decyzja jest nieważna. Już w momencie podjęcia.

 

UWAGA !

Nie mylić sytuacji mianowania na funkcję z sytuacją wyboru do władz (bierne prawo wyborcze).
odpowiedź 25 stycznia 2013 przez użytkownika harclot (2,605)   15 32 82
Czesiek, w/g Twojej odpowiedzi w pkt 2 i 3, gdyby ktoś mianował "pełniącego obowiązki" drużynowego, a nie drużynowego, to byłby idiotą.
p.o. stosowano formalnie po reaktywowaniu ZHP (brak przeszkolonych instruktorów, weryfikacje itp), potem jakoś to zwyczajowo przyschło, bardziej w/g widzimisię komendantów różnych szczebli. Podstawy już nie było, ale czasem było wygodne.
Piotr, na idiotyzm nie ma rady ;)
+1 głos
W regulacjach nigdzie tego nie znajdziesz - jak pisze Cebul.

Ale w życiu bywa inaczej. Spotkałam się z takimi rozwiązaniami:
- osoba pełniąca funkcję komendanta szczepu nie ma stopnia podharcmistrza, więc nie może prawnie zostać tym komendantem. Wtedy zostaje p.o. komendantem
- osoba pełniąca funkcję drużynowego, nie spełniająca któregoś z wymogów (np. nie ukończyła jeszcze kursu drużynowych, albo do 16 urodzin brakuje kilku miesięcy)

Wydaje mi się, że w naszym związku czasem nie ma innego wyjścia. Braki kadrowe, szczególnie w hufcach zlokalizowanych daleko od głównych miast uczelnianych, prowadzą do tego, że lepiej dać działać osobie będącej na miejscu niż próbować prowadzić szczep lub drużynę z innego miasta (pomijając, że są takie KSI, w których pozytywne zakończenie próby instruktorskiej to pasmo udręk i katorga ciągnąca się latami). Nie mówię tu o zostawianiu p.o. całkowicie bez pomocy, bo tak to nie powinno wyglądać. Natomiast udawanie że prowadzi się drużynę (lub szczep), gdy tak naprawde robi to przyboczny (zastępca komendanta), bo drużynowy (szczepowy) jest daleko i ma minimalny wpływ na to, co się dzieje - według mnie mija się z sensem.
odpowiedź 24 stycznia 2013 przez użytkownika KoT (6,534)   31 76 127
Podobnie jak mija się z sensem udawanie że funkcję wymagającą stosownych kompetencji, prawidłowo pełni osoba ich nie posiadającą.
Pamiętaj że z brakiem pozornie jedynie formalnych wymogów (np. brak przeszkolenia, brak minimalnego wieku) mogą wiązać się ewentualne skutki prawne. Polecam wyrok SN z 8.03.2012 dot ZHP.
+1 głos
Ja natomiast byłem przez jakieś 2 lata p.o. drużynowego i uważam, że w takiej sytuacji miało to jakiś sens. Wyglądało to tak, że spełniałem wszystkie wymagania do pełnienia funkcji drużynowego i prowadziłem drużynę, natomiast formalnie drużynową była nadal ta sama osoba - nauczycielka ze szkoły, przy której mieliśmy harcówkę. Wymaganiem dyrekcji było, żeby drużynę prowadził pracownik szkoły. Kiedy udało nam się znaleźć inne miejsce, manewr ten przestał być potrzebny. Dla mnie utrudnieniem było jedynie to, że nie miałem prawa głosu na zjeździe hufca i nadal nosiłem zielony sznur.
odpowiedź 25 stycznia 2013 przez użytkownika Kubala (142)   3
Nie, byłeś przybocznym, czasami pełniącym niektóre obowiązki drużynowego. Bo drużynowa (jak się domyślam) ich nie wykonywała. Ale to ona była drużynową a ty przybocznym, bez uprawnień drużynowego.
0 głosów
Nie wiem czy jest formalnie dopuszczalne, ale mnie się zdażyło być p.o. drużynowy.

Byłem drużynowym drużyny męskiej działającej u mnie w szczepie. Równoległe działa drużyna żeńska. Zdarzyło się tak, że obecna drużynowa żeńskiej wyjechała na studia do innego miasta a przyszła drużynowa nie spełniała wymagań formalnych (chodziło głównie o wiek). Żeby drużyny nie zawieszać to zgodziłem się pełnić obowiązki drużynowej drużyny żeńskiej. I de facto byłem podwójnym drużynowym :D Chociaż jeśli chodzi o "drużynowanie" drużynie żeńskiej to moja rola głównie ograniczała się do pisania rozkazów, bo przyboczna (przyszła drużynowa) miała dość dużo swodoby w działaniu :)

U mnie w chorągwi jest np. p.o. kierownika Komisji Historycznej i dlaczego tak jest to nie mam zielonego pojęcia. I jeśli na poziomie chorągwi jest p.o jakieś funkcji to wysnuwam wniosek, że jest dopuszczalne :)
odpowiedź 24 stycznia 2013 przez użytkownika KopczyK (3,470)   10 33 72
–1 głos
Ad 3:

Nie ma.

Jest to osoba, której powierzono obowiązki - p. o. czyli pełniąca obowiązki.

Z samej konstrukcji słownej wynika, że np. p. o. drużynowego NIE jest drużynowym. A zatem nie ma praw, które należą tylko do drużynowego - np. nie może nosić granatowego sznura.

Ad 1, 2 i 4:

W sumie taka instytucja ma sens tymczasowo, gdy ktoś musi odpowiadać za daną jednostkę, a formalnie nie spełnia jakiegoś wymagania. Zresztą sformułowanie powinno brzmieć "powierzam obowiązki drużynowego N. N.", a nie "mianuję p. o. drużynowego N. N." - bo nie ma funkcji "p.o.".

Czy jest to legalne? Nie ma tego w Statucie ZHP ani w instrukcjach dotyczących jednostek. A zatem można stwierdzić, że to nielegalne. Jednakże, ze względu na większe dobro, dopuszczałbym czasowe powierzenie obowiązków - z uwzględnieniem czasowości i wyjątkowości tej sytuacji, na podstawie uprawnień komendanta hufca, którego zadaniem jest wspierać środowisko w sytuacji kryzysowej. Bowiem drużyną z "p.o." należy traktować jako drużynę w kryzysie, i opracować odpowiedni plan wyjścia z kryzysu.

Dodatkowo - w takiej sytuacji drużynowy odchodzący z funkcji powinien zdać też inne funkcje w srodowisku. Tak wynika z przyzwoitości.
odpowiedź 25 stycznia 2013 przez użytkownika Dominik Jan Domin (9,869)   39 88 189
Rety, Dominik ! Wskaż gdzie ze Statutu ZHP wynika że mianuje się kogokolwiek na "pełniącego obowiązki osoby pełniącej obowiązki" drużynowego.
Napisał, że nie ma tego w Statucie ani żadnych regulacjach...
Napisał też ".... ze względu na większe dobro, dopuszczałbym czasowe powierzenie obowiązków - z uwzględnieniem czasowości i wyjątkowości tej sytuacji, na podstawie uprawnień komendanta hufca, którego zadaniem jest wspierać środowisko w sytuacji kryzysowej ....". A komendant hufca nie ma uprawnień by mianować osobę bez wymaganych kompetencji.
Napisałem, że w Statucie nie ma. Natomiast osoby takiej nie MIANUJE, tylko powierza jej czasowo obowiązki. O tym też napisałem - że w rozkazie punkt winien brzmieć "powierzam obowiązki", a nie "mianuję".

Uważam, że czasowo, w ramach programu naprawczego dla drużyny, komendant może powierzyć obowiązki. Alternatywą jest rozwiązanie drużyny.
Wskaż mi zapis w Statucie ZHP lub w uchwale władz ZHP, opisujący jak w ZHP "powierza się obowiązki".
A co do programu naprawczego to:
32. W przypadku działalności niezgodnej z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską właściwa komenda może:
1) wyznaczyć okres do 3 miesięcy na doprowadzenie działañ drużyny do pełnej zgodności z przepisami ZHP;
2) zwolnić z pełnionej funkcji drużynowego, mianując jednocześnie nowego;
3) rozwiązać drużynę.

Gdzie tu masz delegację do "powierzenia obowiązków drużynowego" osobie nie posiadającej wymaganych kwalifikacji ?
Podpisuję to pod punkt 32 nr 1).

Co bowiem zrobić w sytuacji, gdy drużyna działa w miarę dobrze, ale nagle jej drużynowy "rzuca sznurem" i odchodzi? Zlikwidować drużynę? Bo w tym wypadku tylko taka opcja zostaje - nie mam kogo mianować (nr 2), więc albo wdrażam szybki program naprawczy, o którym napisałem (podpisuję to pod nr 1), albo rozwiązuję całą drużynę (nr 3).

Uważam, że w takim przypadku podane przeze mnie rozwiązanie jest najlepsze.
32-1) dotyczy drużynowego, bo to jemu, przede wszystkim, wyznacza się okres naprawczy.

To co proponujesz jest niezgodne z zasadami które, jako organizacja, uznajemy za właściwe.
Dlatego, albo je zmieńmy, albo się do nich stosujmy.
W takim razie, w takim przypadku jak opisałem, należy bezwzględnie drużynę rozwiązać?

Przestaje mnie dziwić, dlaczego komendanci hufców sobie odpuszczają przepisy...
Dlaczego bezwzględnie rozwiązać ?
Może np. mianować nowego drużynowego osobę która jest namiestnikiem lub siebie.
O ile faktycznie drużyna działała "w miarę dobrze".
Zakładam sytuację, że nie ma instruktorów w pełni spełniających warunki, których może mianować: np. wszyscy namiestnicy i komendant też prowadzą swoje drużyny i nie są w stanie prowadzić dwu naraz.
Ad. Ad. 3
Tylko skąd wiadomo jakie prawa ma a jakich nie ma?
Do funkcji przypisane są pewne prawa aby skutecznie można było wykonywać przypisane obowiązki. Nie można powierzyć obowiązków nie dając pewnych uprawnień. Granatowy sznur to jest ogólnie mało ważny, pytam o prawa wyborcze, uprawnienia w drużynie itp.
–1 głos
u mnie w dh był p. o. ale nwm czy legalnie
odpowiedź 12 maja 2013 przez użytkownika ignis2000 (450)   7 12 27

Podobne pytania

+9 głosów
3 odpowiedzi 1,012 wizyt
pytanie zadane 20 stycznia 2013 przez użytkownika Krzysztof Urbaniak (734)   12 26 39
0 głosów
1 odpowiedź 587 wizyt
pytanie zadane 21 maja 2017 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika szpiegzZHA (105)   1 1 3
+7 głosów
1 odpowiedź 1,372 wizyt
pytanie zadane 6 sierpnia 2013 przez użytkownika harclot (2,605)   15 32 82
+18 głosów
6 odpowiedzi 5,174 wizyt
pytanie zadane 2 kwietnia 2013 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
+18 głosów
2 odpowiedzi 1,249 wizyt
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...