• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Jak napisać odwołanie od decyzji Komendy Chorągwi?

0 głosów
Czuwaj! Nasz hufiec został rozwiązany i złożyliśmy wniosek o utworzenie związku drużyn. Dostaliśmy odmowną decyzję Komendy Chorągwi w sprawie utworzenia związku drużyn. W decyzji nie ma konkretnej przyczyny odmowy, a nasze drużyny zostały przydzielone do trzech innych hufców. Zamierzamy napisać odwołanie.Jak je sformułować i do kogo kierować?
pytanie zadane 22 lutego 2016 przez użytkownika liliana (105)   1 3
Współczynnik akceptacji: 0%
   

3 odpowiedzi

+1 głos

Patrz Zasady tworzenia i działania hufca z 2006 r. W rozdziale Rozwiązanie hufca można tam znaleźć:

34. W miejsce rozwiązanego hufca może zostać utworzony związek drużyn posiadający przydział służbowy do innego hufca. Zasady utworzenia związków drużyn określa odrębna instrukcja.

 

37. Od decyzji komendy chorągwi w sprawie rozwiązania hufca przysługuje prawo odwołania do Głównej Kwatery ZHP w terminie 21 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Głównej Kwatery ZHP jest ostateczna.

czyli możecie napisać odwołanie do GK ZHP, ale musicie się zmieścić w terminie.

odpowiedź 23 lutego 2016 przez użytkownika vanadey (15,715)   17 80 296

Dziwna jest jakakolwiek decyzja bez uzasadnienia. vanadey ma rację odwołujcie się.

Dziękuję, brakowało nam informacji do kogo kierować odwołanie. Zmieścimy się w terminie, mamy jeszcze trochę czasu. Powodem podanym była analiza naszej działalności w ramach hufca. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale czujemy się skrzywdzeni tą decyzją. Drużyny, które miały tworzyć związek drużyn współpracowały ze sobą długie lata.
0 głosów

Decyzja powinna zawierać powód odmowy ale wg mojej wiedzy opartej na "Instrukcji działania związku drużyn" z 2003 roku, ZD powstaje w ramach hufca. Czyli nie może być samodzielny. Może brakowało tego elementu we wniosku.

Powinniście napisać do jakiego hufca chcielibyście przynależeć. Czy drużyny pochodzą z miejscowości, które da radę włączyć do jednego hufca? Może gdy wszystkie drużyny będą miały taką możliwość, wydana zostanie zgoda na utworzenie ZD.

Zapis w statucie ZHP:

§ 31
1. Podstawowe jednostki organizacyjne ZHP, działające w jednym środowisku, mogą łączyć się w szczepy oraz związki drużyn. Utworzenie szczepu i związku drużyn zatwierdza komenda hufca.
2. Szczepem i związkiem drużyn kieruje komendant. Komendanta mianuje rozkazem właściwy komendant hufca.

Może pomoże też to:

§ 33

4. Komenda chorągwi zmienia obszar działania hufca na wniosek zainteresowanych środowisk, po zasięgnięciu opinii właściwych komend hufców.
5. Hufi ec rozwiązuje komenda chorągwi, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk. W przypadku rozwiązania hufca komenda chorągwi podejmuje uchwałę w sprawie zmiany przydziału służbowego członków, przynależności
jednostek organizacyjnych hufca oraz w sprawie składników
majątkowych hufca i uregulowania jego zobowiązań.

Czy komenda chorągwi zasięgała opinii środowisk przed rozwiązaniem hufca? Wybierzcie jeden z okolicznych hufców, do którego 'Wam najbliżej'. Samodzielnie ZD nie utworzycie!

Utworzenie związku drużyn

  1. Związek drużyn może powstać na wniosek osób kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie jednej lub kilku gmin albo na wniosek komendanta hufca.
  2. Utworzenie związku drużyn może nastąpić wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
    1. na obszarze, na którym ma być utworzony związek drużyn, działa co najmniej 5 podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 30 pkt. 1 Statutu ZHP,
    2. obszar działania obejmuje minimum teren jednej gminy,
    3. na terenie, na którym ma zostać powołany związek drużyn, działa zespół instruktorski przygotowany do realizacji zadań związku drużyn,
    4. członkowie jednostek organizacyjnych tworzących związek drużyn mają uregulowane składki członkowskie.
odpowiedź 23 lutego 2016 przez użytkownika Zyga (751)   9 16 29
edycja 23 lutego 2016 przez użytkownika Zyga
Dziękuję za odpowiedź.We wniosku wskazaliśmy hufiec i napisaliśmy wszystko zgodnie z instrukcją.Może trzeba się dogadać z innym hufcem.
0 głosów
Wskazaliście hufiec do którego chcecie należeć ok. A co na to hufiec który wskazaliście?
odpowiedź 24 lutego 2016 przez użytkownika Hermann (101)   2
Wstępnie uzyskaliśmy przychylność hufca, ale Komenda Chorągwi w decyzji informuje, że jest inaczej

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 884 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 1,439 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 603 wizyt
+10 głosów
3 odpowiedzi 954 wizyt
pytanie zadane 13 grudnia 2013 przez użytkownika tomson (155)   2 2 3
0 głosów
1 odpowiedź 324 wizyt
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...