• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Zawieszenie w prawach członka drużyny.

0 głosów
WItam, mógłby mi ktoś powiedzieć czy za czas zawieszenia członkostwa w drużynie muszę zapłacić składki? Mógłby ktoś podesłać jakieś dokumenty nt. zawieszenia w prawach członka, to co wyczytałem w statucie mnie nie zadowala. Pozdrawiam.
pytanie zadane 21 czerwca 2015 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Baptow Loshad (105)   1 1 2
Współczynnik akceptacji: 0%

zmienione kategorie 21 czerwca 2015 przez użytkownika karol-gro
   
W jaki sposób Statut ZHP Cię "nie zadowala"?

2 odpowiedzi

+1 głos
  1. Zawieszenie w prawach członka drużyny niekoniecznie musi być równoznaczne z zawieszeniem w prawach członka ZHP. Zatem obowiązek składkowy pozostaje.
  2. Nawet jeśli zawieszono by Cię w prawach członka ZHP, to składki płacić musisz, gdyż jest to OBOWIĄZEK członka ZHP (tzw. obowiązek składkowy), a nie PRAWO. Tracisz prawa, przywileje, nie obowiązki.  
odpowiedź 22 czerwca 2015 przez użytkownika Gacek (9,226)  
+1 głos

Czuwaj!

Według mojej interpretacji, jeśli druh chce nadal być członkiem ZHP to powinien płacić składki. Na początek:

§ 19 

1. Członkowie ZHP, mający opłaconą podstawową składkę członkowską, mają prawo:
1) brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczyć w życiu jednostki organizacyjnej ZHP, do której mają przydział służbowy,
2) realizować przysługujące im czynne i bierne prawo wyborcze na zasadach określonych w § 37,
3) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP,
4) korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP na zasadach określonych przez Związek,
5) nosić mundur i odznaki organizacyjne ZHP. 

2. Instruktorzy mają ponadto prawo do przyjmowania Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego.

Zawieszenie w prawach, oznacza, że wszystkie powyższe punkty są druhowi odbierane. 

O ile druh stracił prawa, to pozostają jeszcze obowiązki:

§ 20 

1. Członkowie ZHP mają obowiązek:
1) dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się zasadami określonymi w Prawie i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,
2) stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP,
3) brać czynny udział w życiu ZHP,
4) opłacać w określonym terminie podstawową składkę członkowską. 

2. Instruktorzy mają ponadto obowiązek kierowania się zasadami określonymi w Zobowiązaniu Instruktorskim oraz szczególnej troski o powierzone im dzieci i młodzież, zwłaszcza o ich harcerskie wychowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, zdrowie i bezpieczeństwo. 

U druha zawieszenie w prawach nie oznacza zawieszenie obowiązków. To znaczy, że jeśli druh che nadal pozostać w ZHP musi płacić składki. Jeśli druh tego nie zrobi zastosowanie ma: 

§ 24 

Członkostwo ZHP ustaje na skutek:
1) wystąpienia z ZHP,
2) skreślenia z listy członków ZHP,
3) wykluczenia z ZHP,
4) nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie.

Jeśli druh nie opłaci składek, osoba kierująca jednostką, w której druh ma przydział, ma obowiązek wykreślić druha z ewidencji ZHP. Jeśli druh zostanie wykreślony i będzie chciał ponownie ubiegać się o członkostwo, zastosowanie ma Uchwała Nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP która mówi:

4. Osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo, które ustało na skutek wystąpienia
z ZHP, skreślenia z listy członków ZHP, wykluczenia z ZHP, obowiązana jest wyrazić wolę przynależności do ZHP oraz złożyć wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz z powołaniem się na rozkaz o jego przyznaniu,

  2. wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy ubiegania się o ponowne członkostwo,

  3. informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa, w tym o ostatnim przydziale służbowym,

  4. dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla rozpatrzenia wniosku,

  5. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do ZHP – w przypadku, gdy wniosek składa osoba do lat 16.

 Jeśli druh nie chce płacić składek, może druh wystąpić ze związku i później ubiegać się o ponowne przyjęcie. Natomiast zawsze jest ryzyko, że wniosek o ponowne przyjęcie zostanie rozpatrzony negatywnie. 

odpowiedź 22 czerwca 2015 przez użytkownika Adam Łakomy (917)  
edycja 22 czerwca 2015 przez użytkownika Adam Łakomy

Zawieszenie członkostwa nie jest karą! Jest to środek zapobiegawczy na czas rozpatrywania sprawy przez Sąd Harcerski wobec osób, które pełnią funkcje instruktorskie. Stosuje się to tylko w ochronie dobrego imienia ZHP i ze względów wychowawczych.

Słusznie, przeredagowałem lekko odpowiedź. Dziękuję, za zwrócenie uwagi.

Podobne pytania

+3 głosów
3 odpowiedzi 2,292 wizyt
pytanie zadane 14 sierpnia 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika sengi (124)   1 1 5
+1 głos
2 odpowiedzi 1,137 wizyt
pytanie zadane 15 października 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
+6 głosów
2 odpowiedzi 476 wizyt
pytanie zadane 25 października 2013 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
+8 głosów
1 odpowiedź 594 wizyt
pytanie zadane 1 grudnia 2013 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
+3 głosów
1 odpowiedź 343 wizyt
pytanie zadane 26 marca 2018 przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...