• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Niewywiązanie się z postanowień zjazdu

+8 głosów
Co się dzieje w przypadku niewywiązania się z postanowień zjazdu dowolnej instancji?

Przykładowo, zjazd hufca zobowiązał komendę do zrobienia czegoś w terminie X miesięcy od daty zjazdu. Albo inny przykład, zjazd ZHP zobowiązał jakiś zespół do przedstawienia projektu (np. zmian w statucie) do dnia x.x.x. Co dzieje się w przypadku, gdy taka komenda lub zespół nie wywiążą się z narzuconych przez zjazd obowiązków.

Czy istnieje tu jakaś procedura? Czy skutkuje to natychmiast obowiązkiem zwołania nowego zjazdu nadzwyczajnego?

Rozumiem, że w przypadku zjazdu hufca może istnieć jakaś procedura odwołania do wyższej instancji, ale co w przypadku zjazdu ZHP?
pytanie zadane 18 stycznia 2015 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Gacek (9,226)  
Współczynnik akceptacji: 66%
   

1 odpowiedź

+3 głosów
 
Najlepsza

Zobowiązanie władz hufca, chorągwi czy władz naczelnych następuje przez uchwałę właściwego do tego zjazdu. W przypadku hufca i chorągwi sprawa wygląda tak, że Statut ZHP nadaje zjazdowi sprawozdawczemu kompetencje do oceny realizacji uchwał zjazdowych.

§ 45

2. Zjazd sprawozdawczy hufca:

4) ocenia realizację uchwał zjazdu hufca,

§ 52

2. Zjazd sprawozdawczy chorągwi:

4) ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi,

W przypadku władz naczelnych nie funkcjonuje coś takiego jak zjazd sprawozdawczy zhp, więc kompetencje te zostały nadane Radzie Naczelnej ZHP.

§ 61

2. Rada Naczelna ZHP:

4) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 

Zjazd sprawozdawczy hufca i chorągwi może w razie stwierdzenia niewykonywania właściwie uchwał zjazdu ma niewiele narzędzi. Jedynym z nich jest nieudzielenie absolutorium, a następnie odwołanie władz i wybranie nowych.

§45

3. W wypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi i komendzie hufca, zjazd wybiera nowego komendanta hufca oraz, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera komendę hufca.

§52

3. W wypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy chorągwi absolutorium komendantowi i komendzie chorągwi, zjazd wybiera nowego komendanta chorągwi oraz, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera komendę chorągwi.

W przypadku władz naczelnych absolutorium jest udzielane przez Radę Naczelną ZHP.

odpowiedź 18 stycznia 2015 przez użytkownika bartek3421 (2,437)   4 17 54
wybrane 21 stycznia 2015 przez użytkownika Gacek

Cytujesz stary Statut. W obecnym poza przenumerowaniem paragrafów inaczej rozwiązana jest sprawa absolutorium:

§49
[...]
4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.

czyli samo nieudzielenie absolutorium nie oznacza automatycznie odwołania.

Dla chorągwi jest analogicznie, z uwzględnieniem faktu, że nie ma zjazdu sprawozdawczego, a absolutorium udziela Rada Chorągwi – §59 ust. 4.

Czyli poza kolejnym zjazdem nie ma żadnych innych narzędzi?
Nie ma, ale generalnie nie ma ich przy jakimkolwiek działaniu którejkolwiek władzy niezgodnym ze Statutem albo prawem wewnętrznym. Oczywiście odpowiednia komisja rewizyjna może wezwać komendę do wykonania otrzymanego od wyższej władzy (zjazdu) polecenia, ale jeśli komenda to zignoruje (a zjazd już przecież zignorowała, więc czemu miałaby się przejmować rewizyjną?...), jedyna możliwością jest zwołanie zjazdu i zmiana komendy.

Problem nie tkwi chyba w samej konstrukcji przepisów (no bo jak niby można zmusić do czegoś instruktorów, którzy otwarcie mówią, że mają gdzieś swoje Zobowiązanie i Prawo?), tylko w braku konsekwencji zjazdów. Za rzadko choćby odmawiamy absolutorium komendom, które otwarcie lekceważyły otrzymane polecenia. Nasza poprzednia komenda chorągwi demonstracyjnie zignorowała uchwałę zjazdu chorągwi i przy odejściu i tak dostała absolutorium i kwiaty, „bo się tak starali”. Ostatni przykład zignorowania Zjazdu ZHP przez władzę centralną mieliśmy w tym tygodniu. Założę się, że za 3 lata nikt tego nie przypomni...

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 321 wizyt
+10 głosów
3 odpowiedzi 953 wizyt
pytanie zadane 13 grudnia 2013 przez użytkownika tomson (155)   2 2 3
0 głosów
1 odpowiedź 169 wizyt
pytanie zadane 30 stycznia 2020 przez użytkownika klaudia1234 (140)   1 5 7
0 głosów
1 odpowiedź 1,220 wizyt
pytanie zadane 6 lutego 2017 przez użytkownika Pestka (1,174)   34 58 71
0 głosów
1 odpowiedź 410 wizyt
pytanie zadane 20 września 2016 w HAL/HAZ przez użytkownika dh. Maja (440)   28 53 62
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...