• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Ubezpieczenie na biwaku

+3 głosów
Czy ubezpieczenie dzieci na biwak jest obowiązkowe? Przecież są ubezpieczone w szkole przez cały rok.
pytanie zadane 28 sierpnia 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Yelle (2,109)   37 64 90
Współczynnik akceptacji: 26%
   
Mamy tu kilka zagadnień:

1. Czy w ogóle uczestnicy biwaku/imprezy muszą być ubezpieczeni od NNW? i z czego to wynika?
Np. w przypadku wycieczek szkolnych obowiązek ubezpieczenia wynika z rozporządzenia MENiS.

2. Czy może obowiązek taki jest ale wynika z wewnętrznych przepisów ZHP. Wtedy przydałoby się coś więcej niż tylko powołanie się na istnienie pola na nr polisy na karcie zgłoszenia biwaku.

3. Jeśli jest obowiązek ubezpieczenia to czy ma być to ubezpieczenie ekstra, czy wystarczy zweryfikować już posiadane.

4. Czy organizator ma obowiązek sprawdzenia ubezpieczeń uczestników.

5. Co w przypadkach gdy na biwaku przewidujemy zajęcia podpadające pod sporty ekstremalne (choćby coś z linami), których standardowe ubezpieczenia NNW nie obejmują.

2 odpowiedzi

+6 głosów

Nie ma takiego obowiązku wobec rozporządzeń MENiS, MEN. Od kilku miesięcy również szkoły nie mają takiego obowiązku. Jednak w ZHP mamy instrukcję, która w dziwny sposób daje taki obowiązek. W instrukcji organizacyjnej HALiZ możemy znaleźć zapis o organizacji biwaków w ciągu roku. (Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 67/2011  z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej):

2.8. Biwak
Jest jedną z form działalności podstawowych jednostek ZHP, trwającą do 5 dni, organizowaną:
a) w okresie ferii letnich i zimowych oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej - jako forma HALiZ, zgodnie z ww. Rozporządzeniem  MEN,
b) w innym czasie - w zakresie krajoznawstwa i turystyki - musi być zatwierdzony w macierzystym hufcu, który prowadzi rejestr biwaków. (Karta biwaku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji).

A w załączniku widzimy kartę biwaku, gdzie jest miejsce do numer polis i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie wiem czy jest to odpowiednie miejsce na instrukcję organizacyjną biwaku śródrocznego, ale nie ma wątpliwości że jest. Link: http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcznik_20130529_101321_instrukcja_organizacyjna_haliz_2011.zip

Odpowiadając na drugie pytanie Royasa - ciekawoska. Wg aktualnych przepisów, nawet na wniosek rodziców lub innych statutowych organów szkoły, w statucie szkoły nie można zapisać obowiązku ubezpieczenia wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły od NWW. Link: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-w-statucie-szkoly-moze-widniec-zapis-o-obowiazkowym-ubezpieczeniu-wszystkich-uczniow-od-nnw

Znalazłem również bardzo przydatny poradnik - Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Informację o ubezpieczeniu dzieci na wycieczce również znajdziemy w poradniku, ale pod określeniem, że organizator powinien. Nie musi. Link do poradnika: http://www.kuratorium.waw.pl/download/1/5249/f-7237-2-poradnikturystykaikrajoznawstwo11.pdf

Ubezpieczenie od NWW dla dzieci to tak naprawdę interes rodzica, opiekuna prawnego. Nas (opiekunów) nawet super NWW nie uratuje od odszkodowania, jeśli coś się stanie i sąd orzeknie naszą winę. Od tego jest ubezpieczenie od OC, o którym pisał już Adam Nowak gdzieś w poniższych komentarzu. Link: http://zhp.pl/sprawy-czlonkowskie/ubezpieczenie/

odpowiedź 1 kwietnia 2015 przez użytkownika słonek (5,393)   41 81 108
edycja 2 kwietnia 2015 przez użytkownika słonek
Druhu

Ubezpieczenie jest wymagane i jest to zapisane jednoznacznie w dokumencie zwanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki w paragrafie 15:
"Uczestnik wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od NNW ..."
Co znaczy że organizator wycieczki jest zobowiązany do tego aby każdy przed wyjazdem posiadał polisę NNW. Więc dalej szkoły i placówki mają obowiązek wykupienia polisy NNW co zabezpieczy w 100% to że każdy uczestnik będzie ubezpieczony.
Więc jest to podyktowane z góry a przepisy ZHP mogą istnieć, jednak w sądzie to przepisy państwowe wejdą jako pierwsze w użycie a przepisy związkowe które nie spełniają wymogów zostaną tylko "wyśmiane"
To jest stare brzmienie paragrafu 15. zmienione w 2014 roku. Polecam https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/226232/katalog/226272#226272 w szczególności uzasadnienie w dokumencie z etapu "skierowanie do podpisu ministra".
–4 głosów
Ubezpieczone są w szkole oraz ubezpieczone są w ZHP jeśli opłacają składki członkowskie :) także dodatkowego ubezpieczenia wykupować nie trzeba choć jest to znikomy koszt a w razie czego dziecko dostanie odszkodowanie z kilku źródeł :) pamiętaj po prostu aby wziąć z hufca kopię polisy ubezpieczeniowej i mieć ją w dokumentacji w razie W
odpowiedź 28 sierpnia 2014 przez użytkownika Klod (84)   3
Jestem bardzo ciekaw tego ubezpieczenia w ZHP... Podaj proszę szczegóły, bo mi jakoś nic nie wiadomo o takim ubezpieczeniu.
Z tego co mi wiadomo to zależy czy dany hufiec wykupuje roczną polisę ubezpieczeniową NNW dla swoich harcerzy czy nie. Mój hufiec przystępuje do takiej polisy razem z innymi hufcami z mojej chorągwi i chorągiew zawsze w czerwcu wykupuje taką polistę. Polisą objęte są tylko te hufce, którą zadeklarowały chęć przystąpienia do niej i terminowo opłaciły składkę ubezpieczeniową. Z treści naszej polisy i dołączonego do niej OWU wynika, że jesteśmy objęci nią na wszystkich harcerskich wydarzaniach - od zbiórek po rajdy, biwaki itp. Nie ma zatem konieczności kolejnego "doubezpieczania się" na biwak. W karcie biwaku wpisujemy po prostu numer polisy chorągwianej i jej kopie (dostępną na stronie chorągwi) zabieramy na wyjazd. Niemniej jednak hufce nie mają obowiązku przystępowania do polisy, którą negocjuje dla nas chorągiew, więc założenie, że bezwzględnie wszyscy jesteśmy objęci polisą NNW nie jest poprawne.

Zgodnie z polisą ZHP (jest w komunikatach GK : http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/335) wszyscy członkowie wg ewidencji mają OC w zakresie odpowiedzialności deliktowej, a osoby na funkcjach również odpowiedzialności kontraktowej. Podejrzewam jednak, że chodzi tu o ubezpieczenie od NW - takiego akurat ZHP jako całość NIE MA. Zazwyczaj ubezpieczenie takie jest wykupywane przez Hufce, do czego namawia GK.

Oczywiście racje mają przedmówcy. Po prostu jeszcze nie spotkałem na swej drodze hufca, który nie wykupiłby takiej polisy choć z wieloma miałem do czynienia i mam nadzieję, że takiego nie spotkam bo byłoby to mało poważne podejście do sprawy :)
Bardzo optymistyczne podejście do sprawy...

Podobne pytania

+4 głosów
2 odpowiedzi 659 wizyt
pytanie zadane 28 sierpnia 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Yelle (2,109)   37 64 90
0 głosów
1 odpowiedź 402 wizyt
–1 głos
1 odpowiedź 305 wizyt
pytanie zadane 15 maja 2014 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika soulsgalaxies (109)   1 4
0 głosów
1 odpowiedź 360 wizyt
pytanie zadane 23 czerwca 2016 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika shadrin121 (287)   16 27 36
+2 głosów
0 odpowiedzi 693 wizyt
pytanie zadane 27 listopada 2017 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...