• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Klub Harcerski

+4 głosów

Czuwaj!

Moje pytanie jest związane z Klubem Harcerskim. Chciałbym wiedzieć:

-Jakie mogą być takie kluby? (specjalność)

-Kto może być "szefem" klubu? (czy musi być instruktorem)

-Na jakim poziomie można taki założyć?

-Ile członków musi liczyć minimalnie?

 

pytanie zadane 5 czerwca 2014 przez użytkownika Gromit27 (1,339)   29 61 89
Współczynnik akceptacji: 23%
   

1 odpowiedź

+1 głos

Odpowiedzi na wszystkie swoje pytania znajdziesz w "Zasadach pracy specjalności w jednostkach harcerskich", dostępnych tutaj: http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcznik_20110601_134039_zal_u_gk_57_2011.doc

Odpowiadając szczegółowo:

1. Jakie mogą być takie kluby?
Kluby mogą działać w każdej specjalności - wykaz jest w punkcie 5 podlinkowanego dokumentu.
 
2. Kto może być "szefem" klubu?
Na czele Klubu stoi Przewodniczący (Prezes; Komandor). Przewodniczącego Klubu mianuje właściwy komendant. Przewodniczącym Klubu powinien być instruktor ZHP posiadający wiedzę i umiejętności z danej specjalności, udokumentowane ukończeniem kursu specjalistycznego lub uprawnieniem państwowym. W przypadku, kiedy przewodniczący nie posiada takich kwalifikacji, w klubie powinien być specjalista danej specjalności – szef wyszkolenia specjalnościowego.
3. Na jakim poziomie można taki założyć?
Kluby specjalnościowe powstają najczęściej w hufcach, chyba że jest mało osób z danej specjalności to zdarzają się kluby powoływane w chorągwiach. Nazwę „klub” mogą stosować także specjalnościowe szczepy (związki drużyn) które stosowały ją w chwili wejścia w życie podlinkowanego dokumentu - nowe kluby nie mogą być szczepami/związkami drużyn.
 
4. Ile członków musi liczyć minimalnie?
Harcerski Klub Specjalnościowy (zwany dalej Klubem) może być powołany przez właściwego komendanta na wniosek co najmniej 6 instruktorów, wędrowników, członków starszyzny harcerskiej lub członków wspierających ZHP.
odpowiedź 5 czerwca 2014 przez użytkownika cebul (10,563)   20 81 176
edycja 5 czerwca 2014 przez użytkownika cebul
Warto jeszcze wspomnieć, że można założyć klub związany z inną dziedziną niż wymienione w dokumencie (wymaga to jednak zgody Wydziału Specjalności GK).

Zasady Pracy Specjalności są dziś przeraźliwie nieaktualne i w świetle niedawnej uchwały Rady Naczelnej ws. wychowania w specjalnościach można je chyba traktować jak nieobowiązujące. Na pewno nie istnieje już Wydział Specjalności GK, obecny Zespół ds. Specjalności w WIP ma istotnie inne zadania.

W myśl ww. uchwały GK musi do końca roku ogłosić aktualną listę specjalności i dostosować regulacje specjalnościowe do nowego stanu prawnego. O ile wiem, instrukcja klubu ma być osobnym dokumentem o w zasadzie niezmienionej treści.

Formalnie to chyba jednak obowiązują dopóki GK nie wprowadzi nowych regulacji. W sumie przydałoby się poinformować środowiska planujące wejście w specjalności w najbliższym czasie, że się to zmieni.

Formalna sytuacja jest dość nieokreślona z uwagi na §47 Statutu. O ile uchwała GK zmieniająca strukturę wydziałów GK i likwidująca Wydział Specjalności nie jest uchwałą władz wyższego stopnia, to uchwała RN wykluczająca coroczne oceny i odbierająca zespołom specjalnościowym przy komendach decyzyjność – jak najbardziej. Tak więc bliżej nieokreślone części ZPS-ów chyba formalnie nie obowiązują...

Oczywiście, w imię oparcia się na czymkolwiek można się ZPS-ami nadal kierować. Tylko że gdy nie ma Wydziału Specjalności, z tego dokumentu poza instrukcją klubu niewiele wynika.

(Tak, ten paragraf Statutu jest fatalny. Moim zdaniem warto by go zmodyfikować w nowym statucie, żeby była wyraźna granica, co obowiązuje, a co nie...)

"... Za rozwój, wspieranie i nadzór nad pracą harcerskich specjalności W IMIENIU Głównej Kwatery ZHP odpowiada kierownik Wydziału Specjalności GK ZHP...."

Nic nie zwolniło GK ZHP z odpowiedzialności "... za rozwój, wspieranie i nadzór nad pracą harcerskich specjalności...".

To jaka OBECNIE jednostka  organizacyjna (lub osoba) to robi to nie jest bardzo istotne.

Formalnie, niejako automatycznie, z braku kierownika WS, kto jest jego "zastępcą/następcą" czy też "adresatem" ?

Członkini GK ZHP – hm. Emilia Kulczyk–Prus, bo to wynika z regulaminu organizacyjnego GK ZHP.

17. Zespoły specjalnościowe działające na poziomie hufca, chorągwi lub GK ZHP powoływane są w odpowiedzi na potrzeby jednostek działających w obrębie danego poziomu struktury ZHP. Zespoły takie mają za zadanie:
a) wspierać pracę wychowawczą jednostek specjalnościowych,
b) reprezentować interesy jednostek specjalnościowych,
c) pełnić  funkcję doradczą w stosunku do właściwych komend lub GK ZHP,
d) promować i wspierać działania specjalnościowe.

================================

W związku z powyższym to w obecnej "strukturze specjalnościowej" GK ZHP chyba nastąpią kolejne zmiany. Najprawdopodobniej w zakresach działań obecnych "komórek". W przypadku WWW nic się nie zmieni, ale już pewna niewiadoma jest co do roli HSR. A na pewno coś zmieni sie w kwestii pozostałych specjalności, bo zakres działań obecnego ZS WIiP nijak sie ma do zadań określonych powyżej w uchwale RN ZHP.
A czy np. może to być klub filatelistyczny ,jeśli tak to czy szefem może być zwykły harcerz?
Obecnie - NIE

Przewodniczącym klubu musi być instruktor ZHP
@Kacper: Podstawowe pytanie, które musiałbyś sobie zadać, brzmi: co ma być celem istnienia tego klubu?

Niedawna uchwała RN mówi wprost: celem funkcjonowania specjalności jest wychowywanie. Klub wspiera działalność wychowawczą prowadzoną w drużynach, do których należą jego członkowie. Jeśli masz sensowny pomysł, jak osiągać cele wychowawcze za pośrednictwem filatelistyki – czemu nie. Można by to pewnie podpiąć pod specjalność poczt harcerskich, można by wystąpić do GK o indywidualną zgodę.

Odpowiedź na drugie pytanie brzmi natomiast: nie. Szefem HKS może być wyłącznie instruktor, co jest uzasadnione właśnie wychowawczym charakterem klubu. Jak najbardziej za to klub może mieć szefa instruktora i głównego specjalistę od znaczków będącego wędrownikiem.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 465 wizyt
pytanie zadane 19 września 2017 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika violq (150)   2 10 12
+2 głosów
0 odpowiedzi 176 wizyt
pytanie zadane 24 marca 2017 w Drużyna przez użytkownika Anduril (115)   2 6
+1 głos
1 odpowiedź 441 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 467 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 566 wizyt
pytanie zadane 25 października 2016 w Próby przez użytkownika dh. Maja (440)   24 53 62
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...