• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


jakie rzeczy powinienem studiować dla mojego wiwiadowca

0 głosów
Proszę, daj mi rzeczy, które muszę wiedzieć do testu. dzięki, bardzo doceniam
pytanie zadane 2 czerwca 2019 w Próby przez użytkownika Bialkahandsomeguy (105)   1 3
Współczynnik akceptacji: 0%
   

1 odpowiedź

+1 głos

Wymagania na stopień wywiadowcy można znaleźć w regulaminie:

Tropicielka-wywiadowca

 

Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę
w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.

 

Do próby może przystąpić harcerka lub harcerz, która/y:

 • zdobyła/ył stopień ochotniczki/młodzika; jeśli nie posiada stopnia ochotniczki/młodzika, realizuje próbę tropicielki/wywiadowcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte
  w wymaganiach poprzedniego stopnia;
 • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

 

Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesięcy

 

Wymagania stopnia

 

Praca nad sobą

 1. Notuję sytuacje, w których postąpiłam/em zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam/em wyboru punktu Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie chciałabym/łbym mocno popracować.
 2. Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków.
 3. Ukończyłam/em próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałam/em ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

 

Życie rodzinne

 1. Przygotowałam/em uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam/em
  w przygotowaniach świąt rodzinnych.
 2. Znam historię swojej rodziny.
 3. Rozmawiam z rodziną o swoich problemach.

 

Zaradność życiowa

 1. Osiągnęłam/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.
 2. Uczestniczyłam/em w akcji zarobkowej drużyny.
 3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt (u chłopców) w moim wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.
 4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
 5. Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam/em swoje osiągnięcia.
 6. Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.
 7. Korzystałam/em z informacji PKS, PKP, uzyskałam/em potrzebny numer telefoniczny
  i znalazłam/em potrzebną informację w internecie.

 

Wiedza harcerska

 1. Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.
 2. Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.
 3. Wiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS, wyjaśnię, dlaczego harcerki noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze plakietkę WOSM.
 4. Znam historię swojej drużyny (szczepu) oraz bohatera drużyny (szczepu). Wiem, jakie cechy bohatera drużyny (szczepu) warto naśladować.
 5. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.
 6. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczania na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery i Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP.
 7. Przeczytałam/em minimum dwie książki o tematyce harcerskiej.

 

Techniki harcerskie

 1. Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam/em służbę samarytańską, np. na wycieczce, biwaku, festynie.
 2. Wyznaczyłam/em azymuty w terenie. Wykonałam/em szkic drogi, zaznaczając azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą dotarłam/em do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłam/em w nocy kierunek północny. Prawidłowo oceniłam/em „na oko” odległość w terenie, długość przebytej drogi oraz czas marszu.
  W pomiarach wykorzystałem wymiary swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy.
 3. Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania się po nich. Przeszłam/przeszedłem oznaczonym szlakiem.
 4. Uczestniczyłam/em w rozstawianiu obozu. Zbudowałam/em proste urządzenie obozowe lub wykonałam/em element zdobnictwa obozowego. Znam osiem węzłów, wykorzystałam/em je w praktyce (np. przy budowie urządzeń, w zdobnictwie obozowym lub podczas wędrówki). Przygotowałam/em posiłek dla zastępu na kuchni polowej lub kuchence turystycznej.
 5. Kompletuję ekwipunek turystyczny odpowiedni na różne pory roku.
 6. Nadałam/em i odebrałam/em wiadomość przekazaną alfabetem Morse’a.
 7. Odnalazłam/em w środowisku naturalnym 5 roślin chronionych.
 8. Obserwowałam/em wybrane zwierzę i opowiedziałam/em innym (w zastępie, w drużynie lub w klasie) o swoich spostrzeżeniach.
 9. Wykonałam/em pożyteczną pracę na rzecz przyrody.

 

Postawa obywatelska

 1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się planem lub mapą swojej okolicy, na jej podstawie dotrę we wskazane miejsce.
 2. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają. Przygotuję
  z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.
 3. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
 4. Wiem, kto jest protektorem ZHP.
 5. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej czterech zadaniach zespołowych
i jednym biwaku.

Zdobyłam/em w czasie trwania próby przynajmniej trzy sprawności, w tym przynajmniej jedną dwugwiazdkową.

 

Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

 

odpowiedź 18 czerwca 2019 przez użytkownika qj0n (15,868)  

Podobne pytania

+2 głosów
3 odpowiedzi 188 wizyt
pytanie zadane 22 lutego 2019 w Próby przez użytkownika kk_1414 (145)   2 5 9
0 głosów
1 odpowiedź 1,513 wizyt
pytanie zadane 18 lipca 2017 w Próby przez użytkownika Roux (366)   13 30 41
0 głosów
1 odpowiedź 1,728 wizyt
pytanie zadane 7 lutego 2017 w Próby przez użytkownika julkkaga (248)   8 21 27
0 głosów
1 odpowiedź 1,433 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 745 wizyt
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...